Τι κάνουμε
Γιατί Qbus? & FAQ
Λόγια Πελατών
Διακόπτες & Οθόνες Αφής
Qbus Cloud & Web Server
Υλικά πίνακα
Εγκατάσταση
Movies Qbus
Σεμινάρια
Stand-Alone & προσφορές
Downloads & Manuals
Επικοινωνία, Εργα
+Links Εγκατάστασης ../Είστε εδώ: Πλήρης Οδηγίες για Ηλ/γο ../Απλές οδηγίες Προγρ/σμού ../Προγραμματισμός απο εμάς ../Συμβόλαια Υποστήριξης απο εμάς
Μπορείτε να κατεβάσετε οδηγίες ηλ/γου σε pdf εδώ.
Περιγραφή συστήματος.
-- Σκοπός του δικτύου bus είναι η επικοινωνία του ελεγκτή (τροφοδοτικού) με όλα τα υλικά bus (διακόπτες, αισθητήρες κτλ) και εξόδους (relays, dimmers κτλ) του συστήματος καθώς και η τροφοδοσία αυτών. Η τροφοδοσία και τα σήματα ελέγχου στέλνονται από/προς τον controller μέσω του καλωδίου bus σε όλα τα συνδεδεμένα υλικά π.χ. διακόπτες, αισθητήρες, inputs, relays, dimmers, οθόνες κτλ.
-- Ο controller τροφοδοτεί και ελέγχει όλες τις συσκευές μέσω του bus. Επίσης δέχεται και το internet μέσω καλωδίου UTP με RJ45 κατευθείαν απο τον Router της κατοικίας.
-- Το bus απαιτεί 2 αγωγούς (ελάχιστη διατομή αγωγών 2Χ1mm2), δεν έχει πολικότητα, και η λειτουργία του bus είναι αμφίδρομη, δηλ. κάθε συσκευή μπορεί να στείλει και να λάβει δεδομένα. Λόγω μη πολικότητας του bus είναι αδύνατο να συνδεθούν λανθασμένα τα υλικά.
-- Συστήνεται η χρήση του πιστοποιημένου από την Qbus πράσινου καλωδίου. Εναλλακτικά χωρίς κανένα πρόβλημα χρησιμοποιούμε καλωδίο knx-eib(2Χ2Χ0,8mm2). Οι αγωγοί bus οδεύουν/ οδηγούνται/ συνδέονται ανά δύο (κόκκινο + κίτρινο / άσπρο + μαύρο) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνολική διατομή 2Χ0,8=1,6mm2. Για συνδέσεις εσωτερικά στον πίνακα χρησιμοποιούμε απλό μονόκλωνο καλώδιο 1,5mm (καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί πράσινο για να ξεχωρίζει ώς καλώδιο bus).
-- Το μήκος κάθε καλωδίου bus, (δηλ η πιο απομακρυσμένη συσκευή) απο τον ελεγκτή μπορεί να είναι μέχρι 200m.
-- Προτείνεται η δημιουργία βρόχου στους διακόπτες, δηλ. η επιστροφή του καλωδίου bus απο τον τελευταίο διακόπτη στον πίνακα ώστε σε περίπτωση κοπής του καλωδίου (για οποιοδήποτε λόγο) να μπορούμε να έχουμε bus απο την άλλη άκρη. Στην περίπτωση κλειστού βρόχου δύναται να αυξηθεί το συνολικό μήκος του καλωδίου σε 400m.
Γενικές Οδηγίες για Καλωδίωση Ασθενών (δικτύου bus).
-- Η τοποθέτηση των υλικών Qbus γίνεται σε κάθε πίνακα / υποπίνακα στο επάνω τμήμα του (κατά προτίμηση). Στο κάτω μέρος του ίδιου πίνακα μπορεί να τοποθετηθεί το συμβατικό υλικό (ασφάλειες, ρελέ διαρροής, μικροαυτόματοι). Δεν προτείνεται η ύπαρξη διαφορετικού πίνακα για τα υλικά bus!!!
-- Το τροφοδοτικό του controller τροφοδοτείται από ξεχωριστή ασφάλεια δίπλα του (για εύκολο Reset). Σε περιοχές που υπάρχουν διακυμάνσεις τάσης απαραίτητα η τροφοδοσία του ελεγκτή με ένα απλό ups. Γενικά συνιστάται σε όλες τις εγκαταστάσεις εφόσον δίνει αυτονομία και για τα υπόλοιπα συστήματα (cameras, router) όταν δεν υπάρχει ρεύμα!!
-- Οι ελεγκτές με web server έχουν και υποδοχή RJ45 για σύνδεση στο LAN κτιρίου (καλωδίο UTP απο ελεγκτή μέχρι router !!!)
-- Από τον πίνακα που τοποθετείται ο controller (κεντροβαρικά στο κτίριο για μικρότερο μήκος καλωδίου) υπάρχει προς ΚΑΘΕ υποπίνακα (που τοποθετούνται υλικά) ξεχωριστό καλώδιο bus.
-- Κάθε διακόπτης, ανιχνευτής κίνησης, οθόνη, αισθητήρας καλωδιώνεται με τους υπόλοιπους σε σειρά, ακτινικά (όπως βολεύει) καταλήγοντας στον πίνακα. Είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερους του 1 βρόγχους (π.χ. διακόπτες υπνοδωματίων εν σειρά, του σαλονιού κ.τ.λ.)
-- Το καλώδιο bus υπολογίζεται ως δίκτυο ασθενών & ΔΕΝ οδεύει παράλληλα (στον ίδιο σωλήνα) με δίκτυο 230 volt! Στην πράξη πολλές φορές αναγκαζόμαστε να καταστρατηγήσουμε τον κανόνα αυτό, μας βοηθάει το πιστοποιημένο καλώδιο bus για την αποφυγή παρεμβολών.
-- Η οθόνη αφής 5,8'' χρειάζεται εκτός του καλωδίου bus και καλώδιο τροφοδοσίας προς κοντινότερο πίνακα (π.χ. 2Χ0,75mm).
-- Το Wheather Station χρειάζεται 4-κλωνο καλώδιο (4Χ1,0mm) [+24V/GND/DATA_A-/DATA_B+] μέχρι κοντινότερο πίνακα, όπως και όποιο συμβατικό ανεμούριο (L+Ν+GND+επιστροφή)
-- Ο έλεγχος της θέρμανσης δεν χρειάζεται καμμία πρόσθετη καλωδίωση. Οι διακόπτες μπορούν να έχουν ενσωματωμένο θερμοστάτη και η θερμοκρασία της ζώνης πλέον περνάει στο σύστημα. Τέλος κάποιο ρελέ (πχ.REL04) δίνει εντολή (on/off) στον αυτοματισμο της θέρμανσης όταν χρειάζεται (όπως με συμβατικούς θερμοστάτες).
-- Στους διακόπτες / αισθητήρες qbus δεν καταλήγει άλλο καλώδιο (π.χ. 230V), εκτός από αυτό του bus.
Bλέπε δεξιά παράδειγμα 2 κυκλώματων διακοπτών + TSC5.8''. Kαλωδιώνουμε όλους τους διακόπτες του ορόφου σε κάποια κυκλώματα όπως μας εξυπηρετεί.
Από τον τελευταίο διακόπτη γυρίζουμε το καλώδιο BUS (δεν είναι απαραίτητο) μέχρι τον πίνακα για λόγους ασφαλείας (εάν κοπεί στη μέση να μπορούμε να πάρουμε το υπόλοιπο κύκλωμα από το τέλος).
Bλέπε αριστερά θέση τροφοδοτικού (ισόγειο) και ξεχωριστό καλώδιο bus σε κάθε υποπίνακα ορόφου.
Τo καλώδιο bus (και κατ'επέκταση controller, διακόπτες, relay κτλ) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΤΑΣΗΣ!
Γενικές οδηγίες για καλωδίωση Ισχυρών Ρευμάτων.
-- Κάθε κατανάλωση (γραμμές φώτα, ρολά, ελεγχόμενες πρίζες κ.τ.λ.) που θέλουμε να ελέγχουμε ξεχωριστά καλωδιώνονται μέχρι τον πίνακα με ξεχωριστό καλώδιο παροχής (ανάλογης διατομής σύμφωνα με Η/Μ μελέτη).
-- Μεγάλες καταναλώσεις (κουζίνα, θερμοσίφωνας κ.τ.λ.) ελέγχονται με την βοήθεια ρελέ ισχύος.
-- Τα on/off χρειάζονται μέχρι πίνακα επιστροφή της φάσης, ενώ ουδέτερος & γείωση μπορεί να είναι κοινός με άλλη κατανάλωση.
-- Τα ρολά χρειάζονται μέχρι πίνακα επιστροφή: φάση επάνω, φάση κάτω, ενώ ουδέτερος & γείωση μπορεί να είναι κοινός με άλλη κατανάλωση.
-- Τα dimmer πυράκτωσης (ή dimmable 220 Led Spot) χρειάζονται μέχρι πίνακα επιστροφή: φάση ΚΑΙ ουδέτερο ενώ η γείωση μπορεί να είναι κοινή με άλλη κατανάλωση.
-- Tα dimmer κοινού φθορισμού ή LedTapes (με οδήγηση απο συμβατικό ballast/driver τεχνολογίας 1-10V ή 0-10V) χρειάζονται απο τον πίνακα μέχρι το συμβατικό ballast/driver : φάση & ζεύγος 2 καλωδίων ΣΥΝ (+) και ΠΛΗΝ (-) ενώ ουδέτερος & γείωση μπορεί να είναι κοινός.
-- Για τον έλεγχο dimmer RGB+W μέσω DMX τεχνολογίας χρειαζόμαστε :
a) Απο τον πίνακα μέχρι την θέση του driver 3X0,8mm
b) Απο το driver φεύγουν τα 5 καλώδια της RGBW ledtape [Red/Green/Blue/RGBW+/White].
c) Στον μετασχηματιστή τροφοδοσία 230VAC και απο τον μετασχηματιστή μέχρι το driver τροφοδοσία [+] και [-].
Qbus driver DEC45DMX (16X5X2,5cm) και Qbus Μετασχηματιστής LEDPWS/24.120 (16X12X4cm)
Κουτιά Ηλεκτρολόγου.
-Τα κουτιά ηλ/γου για την εγκατάσταση των διακοπτών (ή/και πριζών) είναι τα απλά κουμπωτά με αξονική απόσταση μεταξύ τους 7,10cm ώστε να ταιριάζει το εξωτερικό ενιαίο πλαίσιο.
-Μέχρι 4 κουτιά υπάρχει ετοιμοπαράδοτο ενιαίο πλαίσιο σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων ενώ 5πλο κατόπιν παραγγελίας.
Υπάρχουν ετοιμοπαράδοτες για ίδια εμφάνιση διακοπτών & πριζο-υλικού: πρίζες σούκο, UPS, USB, πρίζες TV τερματικές ή διέλευσης, TV-SAT, ηχείων, υπολογιστή RJ45 cat5/6, τηλεφώνου RJ11φώτα νυκτός, μπουτόν κτλ.
-Σε κάθε κουτί ηλεκτρολόγου μπορούν να τοποθετηθούν 2 φωλιές RJ45 ή RJ11.
Συνδεσμολογία διακόπτη, καλωδίο Bus.
Οπως βλέπουμε έρχεται το πράσινο καλώδιο bus και το καταλήγουμε σε απλή κλέμα ηλεκτρολόγου.
Οι άσπρες κλέμες που κουμπώνουν στον διακόπτη παρέχονται με αυτόν. Συνδέουμε στην κλέμα ηλ/γου τα κόκκινα / καφέ καλώδια τους.
Εαν θέλουμε να συνεχίσουμε το bus και σε άλλο διακόπτη απο κλέμα ηλ/γου συνδέουμε άλλο καλώδιο bus που φεύγει. Προσέχουμε σε ΟΛΟ το δίκτυο να είναι ενωμένα παντού κόκκινο+κίτρινο//άσπρο+μαύρο. Εαν κάπου δεν το διατηρήσουμε δεν θα δουλέψει το bus & θα δώσει βραχυκύκλωμα.
Συνδεσμολογίες βασικών υλικών.
REL08. 8-Fold Relay 16A/230V
Υλικό ράγας με 8 ανεξάρτητες εξόδους on/off ή ρολών στα 16Α/230V. Διαθέτει Μηχανική Μανδάλωση & χειροκίνητο έλεγχο.
Για κάθε έξοδο 3 κλέμες: παροχή / normal open / normal close
Οι 8 ανεξάρτητες επαφές μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία: on/off monostable/bistable, ρολά, χρονοδιακόπτης, interval, θερμοστάτης.
Χειροκίνητος έλεγχος, διαμόρφωση. Πατάμε ταυτόχρονα & κρατάμε πατημένα τα δύο πλήκτρα SEL & ON/OFF. Το κόκκινο led ανάμεσα τους αναβοσβήνει γρήγορα και μετά γίνεται σταθερά κόκκινο. Απελευθερώνουμε. Πλέον με το πάτημα του SEL μπορούμε να πλοηγηθούμε στις επαφές & με το ON/OFF να επιλέξουμε επιθυμητή κατάσταση. Σε 5-8sec η μονάδα έρχεται σε ηρεμία αποθηκεύοντας τις επιλογές μας.
Κατάργηση χειροκίνητου ελέγχου. Πατάμε ταυτόχρονα & κρατάμε πατημένα τα δύο πλήκτρα SEL & ON/OFF. Το κόκκινο led αναβοσβήνει γρήγορα, μετά γίνεται σταθερά κόκκινο & μετά σβήνει. Απελευθερώνουμε την πίεση μόλις σβήσει το led. ΟΛΕΣ οι επαφές πλέον έχουν επανέλθει στον έλεγχο του δικτύου bus.
Συνδεσμολογίες βασικών υλικών.
DIM04SA/500U. 4-Fold Universal Dimmer 4*500W/230V
Υλικό ράγας, κατάλληλο για έλεγχο 4 εξόδων dimming 500W έκαστη στα 230VAC (incandescent lamp, halogene lamps, capacitive loads, inductive loads, certain dimmable energy-savings lamps and dimmable 230V LEDs). Τα dimmer λειτουργούν ψηφιακά με ακρίβεια 8 bit.
Διαθέτει χειροκίνητο έλεγχο μέσω μπουτόν πάνω στην πρόσοψη του υλικού.
Χρειάζεται να γυρίσει από την κατανάλωση φάση & ουδέτερος (γίνεται συνδεσμολογία φάσης & ουδετέρου πάνω στο υλικό).
Αποτελεί την βασική μονάδα της Qbus Stand alone dimmer γκάμας της εταιρείας διαθέτοντας και 5 εισόδους ψυχρών επαφών (inputs) και μπορεί να αποτελέσει ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ μονάδα (χωρίς ελεγκτή, χωρίς τροφοδοσία) ελεγχόμενη από διακόπτες τύπου push button.
Συνδεσμολογίες βασικών υλικών.
ANR04SA. 4-Fold Analog 1-10/0-10V Dimmer
Υλικό ράγας κατάλληλο για έλεγχο 4 αναλογικών dimmer των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τάση εισόδου 0/1-10V. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 4 εξόδους 0/1-10V & 4 εξόδους ρελέ 16Α.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο dimming λαμπτήρων φθορισμού μέσω ballast 1-10V ή dimming LED μεσω αντίστοιχου τροφοδοτικού / dimmer 1-10V.
Διαθέτει χειροκίνητο έλεγχο μέσω μπουτόν πάνω στην πρόσοψη του υλικού.
Με την έναρξη λειτουργίας κάθε αναλογικής έξοδο (1-4) οπλίζεται (κλείνει) ταυτόχρονα και η αντίστοιχη επαφή (1-4). Χρειάζεται να γυρίσει από την κατανάλωση ζεύγος καλωδίων(+ & -).
Αποτελεί μονάδα Stand alone dimmer διαθέτοντας και 5 εισόδους ψυχρών επαφών (inputs) και μπορεί να αποτελέσει ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ μονάδα (χωρίς ελεγκτή, χωρίς τροφοδοσία) ελεγχόμενη από διακόπτες τύπου push button.
SiteMap // Frequently Asked Questions