Τι κάνουμε
Γιατί Qbus? & FAQ
Λόγια Πελατών
Διακόπτες & Οθόνες Αφής
Qbus Cloud & Web Server
Υλικά πίνακα
Εγκατάσταση
Movies Qbus
Σεμινάρια
Stand-Alone & προσφορές
Downloads & Manuals
Επικοινωνία, Εργα
Προσφορές Υλικών : | Stand Alone | Είστε εδώ: Προσφορές Plug & Play | Airbnb |

Η εταιρεία μας διαμορφώνει διάφορα πακέτα έτοιμων λύσεων Plug & Play για διαφορετικών μεγεθών σπίτια !!!
Καλωδιώνουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες Legrand με Qbus υλικά αυτοματισμού & σας τους παραδίδουμε έτοιμους συνοδευόμενους με τους διακόπτες του πακέτου.
Αφήνουμε περιθώριο στο πίνακα για να τοποθετήσει ο ηλεκτρολόγος σας τις υπόλοιπες συνήθεις ηλ/κές ασφάλειες (κεντρική, κουζίνας, θερμοσίφωνα κτλ) & το μόνο που έχει να κάνει είναι ...να ρευματοδοτήσει.
1. Aπλοποίηση και σταθερή ποιότητα κατασκευής.
2. Tαχύτητα παράδοσης στο έργο & χαμηλότερο κόστος μέσω της τυποποίησης.
3. Kουπόνι δωρεάν σεμιναρίου εκμάθησης συστήματος.
4. Tοποθετεί ηλ/γος τον πίνακα, συνδεση επιστροφών, τροφοδοτείς με ρεύμα και όλα είναι έτοιμα.
Plug & Play 1.0 = 1.100,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ηλ/κες ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 12 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 6 διακόπτες & 1 θερμοστάτη.
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
10 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
1 γραμμή θέρμανσης (εντολή για θέρμανση),
1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/ηλιακού/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
1 τροφοδοτικό CTD01, ασφάλειες συμβατικές φωτισμού, ρελέ ισχύος.
Διακόπτες:
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών με θερμοστάτη,
4 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Υλικά: Ηλεκτρ/κος πίνακας +1ΧCTD01 +3XREL04SA +1XINP02 +1XSWC04/101 +1XSWC04T/101 +4XSWC0102/101 +6Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +3Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 2.0 = 1.750,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ηλ/κες ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 20 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 8 διακόπτες & 1 θερμοστάτη.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για γραφικά, στατιστικά, χρονοδιακόπτες, sms & έλεγχο απο internet. more.info.here
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
16 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
3 γραμμή θέρμανσης (Αυτοματισμός Λεβητοστασίου= Η/Β +καυστήρας +κυκλοφορητής),
1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/ηλιακού/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
1 τροφοδοτικό CTD01e, ασφάλειες συμβατικές φωτισμού, ρελέ ισχύος.
Διακόπτες:
4 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών με θερμοστάτη,
3 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
2 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Ηλεκτρ/κος πίνακας +1ΧCTD01e +2XREL08 +1XREL04SA +1XINP02 +4XSWC04/101 +1XSWC04T/101 +3XSWC0102/101 +8Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +3Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 3.0 = 2.550,0 ευρώ.
Δύο έτοιμοι προκατασκευασμένοι μεταλλοπλαστικοί ηλ/κοι πίνακες Legrand με ηλ/κες ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 32 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 13 διακόπτες & 2 θερμοστάτες.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για γραφικά, στατιστικά, χρονοδιακόπτες, sms & έλεγχο απο internet. more.info.here
Υλικά πίνακα Ισογείου & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
16 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
3 γραμμή θέρμανσης (Αυτοματισμός Λεβητοστασίου= Η/Β +καυστήρας +κυκλοφορητής),
1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/ηλικακού/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
1 τροφοδοτικό CTD01e, ασφάλειες συμβατικές φωτισμού, ρελέ ισχύος.
Υλικά πίνακα Ορόφου & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
11 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
1 γραμμή θέρμανσης (Η/Β).
ασφάλειες συμβατικές φωτισμού.
Διακόπτες:
5(3+2) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
2(1+1) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών με θερμοστάτη,
6(2+4) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
2 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Ηλεκτρ/κος πίνακας +1ΧCTD01e +3(2+1)XREL08 +2(1+1)XREL04SA +1XINP02 +5(3+2)XSWC04/101 +2(1+1)XSWC04T/101 +6(2+4)XPush Button +13Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +5(3+2)Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 4.0 = 1.350,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 12 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 5 διακόπτες & 1 ανιχνευτή κίνησης on bus.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για στατιστικά, χρονοδιακόπτες, internet & sms εάν ανιχνευθεί κίνηση στην απουσία σας. more.info.here
Wibeee, μετρητικό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό 3Χ63Amp). Ενημερωθείτε τι σας κόστισε η ηλεκτρική ενέργεια καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων του κατ/τος σας. more.info.here
Σενάριο "αποχώρηση" σε διακόπτη. Κατα την αποχώρηση προσωπικού (ο τελευταίος) πατώντας πλήκτρο διακόπτη γίνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ & δεν ξεχνιέται τίποτα: Σβήνουν φώτα, ρολά, clima off, συναγερμός on, πινακίδα on μέχρι off απο χρονοπρόγραμμα κτλ. Αποστολή sms σε εσάς πως ασφαλίστηκε κατ/μα. Αποστολή Sms σε εσάς με την πρώτη ανίχνευση κίνησης ("συναγερμός" κατά την διάρκεια νύχτας ή "είσοδος" κατά την πρώτη είσοδο προσωπικού στον χώρο).
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
6 γραμμές φωτισμού,
1 γραμμή ρολού βιτρίνας,
1 γραμμή εξαερισμού κατ/τος,
1 εντολή για διακοπή clima κατά αποχώρηση προσωπικού,
1 γραμμή αυτόματου ελέγχου πινακίδας με χρονοπρογραμματισμό απο εσάς (απο cloud),
1 γραμμή ελέγχου εξωτερικού προβολέα,
1 εντολή όπλισης υπάρχοντος συναγερμού.
Διακόπτες:
2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 3+4=7 λειτουργιών με ανίχνευση κίνησης,
2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
2 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
Μετρητικό ηλεκτρικής κατανάλωσης Wibeee on cloud.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Πίνακας +1ΧCTD01e +1XREL08 +1XREL04SA +1XINP02 +2XSWC04/101 +1XSWC04M/101 +2XSWC0102 +5Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +2Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 5.0 = 1.750,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 16 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη & 2 dimming 230Vac/500w ή 2 dimming DALI φωτισμού. 6 διακόπτες & 1 ανιχνευτή κίνησης on bus.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για στατιστικά, χρονοδιακόπτες, internet & sms εάν ανιχνευθεί κίνηση στην απουσία σας. more.info.here
Wibeee, μετρητικό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό 3Χ63Amp). Ενημερωθείτε τι σας κόστισε η ηλεκτρική ενέργεια καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων του κατ/τος σας. more.info.here
Σενάριο "αποχώρηση" σε διακόπτη. Κατα την αποχώρηση προσωπικού (ο τελευταίος) πατώντας πλήκτρο διακόπτη γίνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ & δεν ξεχνιέται τίποτα: Σβήνουν φώτα, ρολά, clima off, συναγερμός on, πινακίδα on μέχρι off απο χρονοπρόγραμμα κτλ. Αποστολή sms σε εσάς πως ασφαλίστηκε κατ/μα. Αποστολή Sms σε εσάς με την πρώτη ανίχνευση κίνησης ("συναγερμός" κατά την διάρκεια νύχτας ή "είσοδος" κατά την πρώτη είσοδο προσωπικού στον χώρο).
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
10 γραμμές φωτισμού,
2 γραμμές dimming (220Vac/500VA έκαστη για πυράκτωσης ή led dimmable spots ή 2 γραμμές dimming DALI),
1 γραμμή ρολού βιτρίνας,
1 γραμμή εξαερισμού κατ/τος,
1 εντολή για διακοπή clima κατά αποχώρηση προσωπικού,
1 γραμμή αυτόματου ελέγχου πινακίδας με χρονοπρογραμματισμό απο εσάς (απο cloud),
1 γραμμή ελέγχου εξωτερικού προβολέα,
1 εντολή όπλισης υπάρχοντος συναγερμού.
Διακόπτες:
2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 3+4=7 λειτουργιών με ανίχνευση κίνησης,
3 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
2 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
Μετρητικό ηλεκτρικής κατανάλωσης Wibeee on cloud.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Πίνακας +1ΧCTD01e +1XREL08 +2XREL04SA +1X(DIM02SA ή QDBC02SA) +1XINP02 +2XSWC04/101 +1XSWC04M/101 +3XSWC0102 +6Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +3Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 5.0
. Για παραγγελία συμπληρώστε.
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Οι πίνακες παραδίδονται bus-ready, τα υλικά προ-προγραμματισμένα.
Παραδίδεται αρχείο προγραμματισμού (.qdb file) για αλλαγές απο εσάς & δωρεάν Webinar.
Δυνατότητα πληρωμής με POS, Visa/Mastercard & έως 6 δόσεις.
Ονομα: * Required
e-mail: * Required
Κινητό τηλ: * Required
Διεύθυνση: Optional
Θέμα :
Μήνυμα:
s e c u r i t y = Πόσο κάνει επτά και επτά ?
SiteMap // Frequently Asked Questions