Τι κάνουμε
Γιατί Qbus? & FAQ
Λόγια Πελατών
Διακόπτες & Οθόνες Αφής
Qbus Cloud & Web Server
Υλικά πίνακα
Εγκατάσταση
Movies Qbus
Σεμινάρια
Stand-Alone & προσφορές
Downloads & Manuals
Επικοινωνία, Εργα
+Προσφορές Υλικών ../ Stand Alone ../ Είστε εδώ: Προσφορές Plug & Play ../ Airbnb

Η εταιρεία μας διαμορφώνει διάφορα πακέτα έτοιμων λύσεων Plug & Play για διαφορετικών μεγεθών σπίτια !!!
Καλωδιώνουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες Legrand με Qbus υλικά αυτοματισμού & σας τους παραδίδουμε έτοιμους συνοδευόμενους με τους διακόπτες του πακέτου.
Αφήνουμε περιθώριο στο πίνακα για να τοποθετήσει ο ηλεκτρολόγος σας τις υπόλοιπες συνήθεις ηλ/κές ασφάλειες (κεντρική, κουζίνας, θερμοσίφωνα κτλ) & το μόνο που έχει να κάνει είναι ...να ρευματοδοτήσει.
1. Aπλοποίηση και σταθερή ποιότητα κατασκευής.
2. Tαχύτητα παράδοσης στο έργο & χαμηλότερο κόστος μέσω της τυποποίησης.
3. Kουπόνι δωρεάν σεμιναρίου εκμάθησης συστήματος.
4. Tοποθετεί ηλ/γος τον πίνακα, συνδεση επιστροφών, τροφοδοτείς με ρεύμα και όλα είναι έτοιμα.
Plug & Play 1.0 = 1.100,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 12 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 6 διακόπτες & 1 θερμοστάτη.
Καλωδίωση πίνακα ώς: 10 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη, 1 γραμμή θέρμανσης (εντολή για θέρμανση), 1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
Διακόπτες: 1 διακόπτης άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +1 διακόπτης με θερμοστάτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +4 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko 2 λειτουργιών τύπου push button +2 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Υλικά: Πίνακας +1ΧCTD01 +3XREL04SA +1XINP02 +1XSWC04/101 +1XSWC04T/101 +4XPush Button +6Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +3Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 2.0 = 1.750,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 20 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 8 διακόπτες & 1 θερμοστάτη.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για γραφικά, στατιστικά, χρονοδιακόπτες, sms & έλεγχο απο internet. more.info.here
Καλωδίωση πίνακα ώς: 16 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη, 3 γραμμή θέρμανσης (Η/Β +καυστήρας +κυκλοφορητής), 1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
Διακόπτες: 4 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +1 διακόπτης με θερμοστάτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +3 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko 2 λειτουργιών τύπου push button +4 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Πίνακας +1ΧCTD01e +2XREL08 +1XREL04SA +1XINP04 +4XSWC04/101 +1XSWC04T/101 +3XPush Button +8Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +3Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 3.0 = 2.550,0 ευρώ.
Δύο έτοιμοι προκατασκευασμένοι μεταλλοπλαστικοί ηλ/κοι πίνακες Legrand με ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 32 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 13 διακόπτες & 2 θερμοστάτες.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για γραφικά, στατιστικά, χρονοδιακόπτες, sms & έλεγχο απο internet. more.info.here
Πίνακας ισογείου ώς: 16 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη, 3 γραμμές θέρμανσης (Η/Β +καυστήρας +κυκλοφορητής), 1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
Πίνακας ορόφου ώς: 11 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη, 1 γραμμή θέρμανσης (Η/Β).
Διακόπτες: 5(3+2) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +2(1+1) διακόπτες με θερμοστάτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +6(3+4) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko 2 λειτουργιών τύπου push button +4 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Πίνακας +1ΧCTD01e +3(2+1)XREL08 +2(1+1)XREL04SA +1XINP04 +5(3+2)XSWC04/101 +2(1+1)XSWC04T/101 +6(3+4)XPush Button +13Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +5(3+2)Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 4.0 = 1.350,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 12 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 5 διακόπτες & 1 ανιχνευτή κίνησης on bus.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για στατιστικά, χρονοδιακόπτες, internet & sms εάν ανιχνευθεί κίνηση στην απουσία σας. more.info.here
Wibeee, μετρητικό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό 3Χ63Amp). Ενημερωθείτε τι σας κόστισε η ηλεκτρική ενέργεια καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων του κατ/τος σας. more.info.here
Σενάριο "αποχώρηση" σε διακόπτη. Κατα την αποχώρηση προσωπικού (ο τελευταίος) πατώντας πλήκτρο διακόπτη γίνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ & δεν ξεχνιέται τίποτα: Σβήνουν φώτα, ρολά μετά 1min, clima off, συναγερμός on, πινακίδα on μέχρι off απο χρονοπρόγραμμα κτλ. Αποστολή sms σε εσάς πως ασφαλίστηκε κατ/μα. Αποστολή Sms σε εσάς με την πρώτη ανίχνευση κίνησης ("συναγερμός" κατά την διάρκεια νύχτας ή "είσοδος" κατά την πρώτη είσοδο προσωπικού στον χώρο).
Καλωδίωση πίνακα ώς: 6 γραμμές φωτισμού, 1 γραμμή ρολού βιτρίνας, 1 γραμμή εξαερισμού κατ/τος, 1 γραμμή για αυτόματη διακοπή ρευματοδοτών/clima κατά αποχώρηση προσωπικού (οδηγεί ρελέ ισχύος), 1 γραμμή αυτόματου ελέγχου πινακίδας με χρονοπρογραμματισμό απο εσάς (απο cloud), 1 γραμμή ελέγχου εξωτερικού προβολέα, 1 εντολή όπλισης υπάρχοντος συναγερμού.
Διακόπτες: 2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +1 διακόπτης με ανίχνευση κίνησης άσπρος Qbus/Niko/RGB 3+4=7 λειτουργιών, +2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko 2 λειτουργιών τύπου push button +2 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Πίνακας +1ΧCTD01e +1XREL08 +1XREL04SA +1XINP02 +2XSWC04/101 +1XSWC04M/101 +2XPush Button +5Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +2Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 5.0 = 1.750,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand με ασφάλειες για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 16 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη & 2 dimming 230Vac/500w ή 2 dimming DALI φωτισμού. 6 διακόπτες & 1 ανιχνευτή κίνησης on bus.
Ενσωματωμένος Web Server & δωρεάν Qbus Cloud για στατιστικά, χρονοδιακόπτες, internet & sms εάν ανιχνευθεί κίνηση στην απουσία σας. more.info.here
Wibeee, μετρητικό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό 3Χ63Amp). Ενημερωθείτε τι σας κόστισε η ηλεκτρική ενέργεια καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων του κατ/τος σας. more.info.here
Σενάριο "αποχώρηση" σε διακόπτη. Κατα την αποχώρηση προσωπικού (ο τελευταίος) πατώντας πλήκτρο διακόπτη γίνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ & δεν ξεχνιέται τίποτα: Σβήνουν φώτα, ρολά μετά 1min, clima off, συναγερμός on, πινακίδα on μέχρι off απο χρονοπρόγραμμα κτλ. Αποστολή sms σε εσάς πως ασφαλίστηκε κατ/μα. Αποστολή Sms σε εσάς με την πρώτη ανίχνευση κίνησης ("συναγερμός" κατά την διάρκεια νύχτας ή "είσοδος" κατά την πρώτη είσοδο προσωπικού στον χώρο).
Καλωδίωση πίνακα ώς: 10 γραμμές φωτισμού, 2 γραμμές dimming (220Vac/500VA έκαστη για πυράκτωσης ή led dimmable spots ή 2 γραμμές dimming DALI), 1 γραμμή ρολού βιτρίνας, 1 γραμμή εξαερισμού κατ/τος, 1 γραμμή για αυτόματη διακοπή ρευματοδοτών/clima κατά αποχώρηση προσωπικού (οδηγεί ρελέ ισχύος), 1 γραμμή αυτόματου ελέγχου πινακίδας με χρονοπρογραμματισμό απο εσάς (απο cloud), 1 γραμμή ελέγχου εξωτερικού προβολέα, 1 εντολή όπλισης υπάρχοντος συναγερμού.
Διακόπτες: 2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών, +1 διακόπτης με ανίχνευση κίνησης άσπρος Qbus/Niko/RGB 3+4=7 λειτουργιών, +3 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko 2 λειτουργιών τύπου push button +2 inputs (πχ. φωταψία με συνεργασία συναγερμού σας, παγίδες παραθύρων κτλ.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Υλικά: Πίνακας +1ΧCTD01e +1XREL08 +2XREL04SA +1X(DIM02SA ή QDBC02SA) +1XINP02 +2XSWC04/101 +1XSWC04M/101 +3XPush Button +6Xμονά πλαίσια +1Xασφ.6Α +3Xασφ.10Α +1XΡελε ισχύος 25A +κλέμες WAGO +Κουπόνι σεμιναρίου +Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα +Οδηγίες σε ηλ/γο σας.
Plug & Play 5.0
. Για παραγγελία συμπληρώστε.
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Οι πίνακες παραδίδονται bus-ready, τα υλικά προ-προγραμματισμένα.
Παραδίδεται αρχείο προγραμματισμού (.qdb file) για αλλαγές απο εσάς & δωρεάν Webinar.
Δυνατότητα πληρωμής με POS, Visa/Mastercard & έως 6 δόσεις.
Ονομα: * Required
e-mail: * Required
Κινητό τηλ: * Required
Διεύθυνση: Optional
Θέμα :
Μήνυμα:
s e c u r i t y = Πόσο κάνει επτά και επτά ?
SiteMap // Frequently Asked Questions