Εργοστασιακά από την Jung/Qbus έρχονται οι σειρές AS500-, A-, CD500, LS-range.
Κάθε ένα από τα 4 πλήκτρα μπορεί να εκτελέσει τα πάντα: on-off, σενάριο, ρολό επάνω/κάτω, πολλαπλά ρολά, dimming up/down, έλεγχο θερμοκρασίας, χρονοπρογράμμα, sequence, status ή άλλες λογικές.
Τα πλήκτρα τους μπορεί να έρθουν τυπωμένα με όποια σύμβολα επιθυμούμε χρησιμοποιώντας το Graphic tool (https://gt.jung.de/)

Πλαίσια μπορούμε να διαλέξουμε από την ανεξάντλητη γκάμα των πλαισίων της Jung καθώς και συνοδευτικό πριζουλικό (κουστούμι).

Η τοποθέτηση τους είναι πολύ απλή σε συνηθισμένο κουτί ηλεκτρολόγου.
SiteMap // Frequently Asked Questions