Πρόκειται για διακόπτες υψηλής αισθητικής, χειροποίητοι με φινίρισμα αλουμινίου, ανοξείδωτο ή RAL Color (πολλές επιλογές).
Αποτελούν premium επιλογή σε διακοπτικό υλικό με ανάλογο κόστος αγοράς.
Κάθε ένα από τα 4 πλήκτρα μπορεί να εκτελέσει τα πάντα: on-off, σενάριο, ρολό επάνω/κάτω, πολλαπλά ρολά, dimming up/down, έλεγχο θερμοκρασίας, χρονοπρογράμμα, sequence, status ή άλλες λογικές.
Στο κάθε πλήκτρο μπορούμε να εχουμε διαφορετικό χρώμα ανάλογα με την λειτουργία του! Αυτό διευκολύνει διότι μπορούμε πχ. τα φώτα να είναι πράσινα, τα ρολά κόκκινα, τα σενάρια κυανά κτλ. καταλαβαίνοντας άμεσα & με εύκολο τρόπο τι λειτουργία έχει οριστεί στο πλήκτρο.
Κάθε Led είναι πλήρως φωτιζόμενο όταν είναι ενεργοποιημένο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι ελάχιστα φωτιζόμενο, τόσο ώστε να διευκολύνει την εύρεση του διακόπτη στο σκοτάδι. Το status (χρωματισμός, ένταση ή off) καθορίζεται όπως επιθυμούμε.


SiteMap // Frequently Asked Questions