Η εγκατάσταση του συστήματος προϋποθέτει διαφορετικού τρόπου καλωδίωση από αυτή της συμβατικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις υπάρχουν πιθανές μετατροπές, επικοινωνήστε μαζί μας για να το εξετάσουμε.
Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις από τον ηλεκτρολόγο για την καλωδίωση του συστήματος.
Επιλεγμένος από εσάς ηλεκτρολόγος, με απλές, γραπτές οδηγίες από εμάς προχωρεί στην καλωδίωση του κτιρίου σας με την λογική bus.
Τηλεφωνικές συμβουλές, οδηγίες, απορίες λύνονται άμεσα από τους μηχανικούς μας.
Η ήδη εγκατεστημένη βάση των 1.700+ συστημάτων, από το 2004 η σύνθεση της εταιρείας μας, αποτελεί πρόσθετη εξασφάλιση του πολύτιμου συστήματος σας.
Είμαστε κοντά σας από το 2004 στηρίζοντας κάθε αλλαγή, προσθήκη, βελτίωση που μας ζητάτε.

Κοστολογικά το σύστημα συγκαταλέγεται στις πιο συμφέρουσες επιλογές στον χώρο.
Ενδεικτικά το βασικό κοστολόγιο σε ένα σπίτι της τάξεως των 120μ2 ανέρχεται περίπου στο ποσό των 2.000 ευρώ.
Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται τα bus υλικά πίνακα, οι διακόπτες, οι θερμοστάτες & έλεγχος θέρμανσης, σενάρια, software, το qbus cloud.
Μπορείτε να βρείτε εδώ έτοιμες λύσεις καλωδιωμένων πινάκων bus που προσφέρουμε.
Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για δωρεάν κοστολόγηση του δικού σας συστήματος.
Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή για εμάς.
Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί & Διακοσμητές μας, θα ασχοληθούν με τον δικό σας χώρο και εφόσον είναι επιθυμητό θα παρουσιάσουν και θα προτείνουν ξεχωριστές λύσεις αυτοματισμών, φωτισμού, αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας στα συστήματα αυτά.
SiteMap // Frequently Asked Questions