Μπορείτε να κατεβάσετε οδηγίες ηλ/γου σε pdf εδώ.
Περιγραφή συστήματος.
-- Σκοπός του δικτύου bus είναι η επικοινωνία του controller με όλα τα υλικά bus (διακόπτες, αισθητήρες, relays, dimmers κτλ) για τον έλεγχο & την τροφοδοσία αυτών.
-- Ο controller τροφοδοτεί μέσω 2-πολικού καλωδίου όλα τα υλικά bus δηλαδή απο αυτόν αρχίζει (ως τοπολογία) το δίκτυο bus. Επίσης δέχεται το internet (καλωδίο UTP απο το Router κατοικίας).
-- Το δίκτυο bus απαιτεί 2 αγωγούς με ελάχιστη διατομή 2Χ1mm2. Δεν έχει πολικότητα (άρα είναι αδύνατο να συνδεθούν λανθασμένα τα υλικά) & η λειτουργία του bus είναι αμφίδρομη, δηλ. κάθε συσκευή μπορεί να στείλει και να λάβει δεδομένα.
-- Συστήνεται η χρήση του πιστοποιημένου από την Qbus πράσινου καλωδίου. Εναλλακτικά χωρίς κανένα πρόβλημα χρησιμοποιούμε το πράσινο καλωδίο knx-eib (4Χ0,8mm2). Σε αυτή την περίπτωση τα 4Χ0,8mm2 καλώδια συνδέονται ανά δύο (κόκκινο-κίτρινο και άσπρο-μαύρο) έτσι ώστε τελικά να έχουμε 2 καλώδια απο 1,6mm2 έκαστο (2X0,8=1,6mm2). Για εσωτερικά στον πίνακα χρησιμοποιούμε απλό μονόκλωνο πράσινο καλώδιο 1,5mm
-- Κάθε ελεγκτής δίνει 2 κυκλώματα bus X1000mA. Κάθε κύκλωμα bus μπορεί να δεχθεί συνολικά έως 200μ καλωδίου.
-- Προτείνεται η δημιουργία βρόχου στους διακόπτες, δηλ. η επιστροφή του καλωδίου bus απο τον τελευταίο διακόπτη στον πίνακα ώστε σε περίπτωση κοπής του καλωδίου (για οποιοδήποτε λόγο) να μπορούμε να έχουμε bus απο την άλλη άκρη. Στην περίπτωση κλειστού βρόχου δύναται να αυξηθεί το συνολικό μήκος του καλωδίου σε 400m.
Γενικές Οδηγίες για Καλωδίωση Ασθενών (δικτύου bus).
-- Η τοποθέτηση των υλικών Qbus γίνεται σε κάθε πίνακα / υποπίνακα στο επάνω τμήμα του (κατά προτίμηση). Στο κάτω μέρος του ίδιου πίνακα μπορεί να τοποθετηθεί το συμβατικό υλικό (ασφάλειες, ρελέ διαρροής, μικροαυτόματοι). Δεν προτείνεται η ύπαρξη διαφορετικού πίνακα για τα υλικά bus.
-- Το τροφοδοτικό του controller τροφοδοτείται από ξεχωριστή ασφάλεια δίπλα του (για εύκολο Reset). Σε περιοχές που υπάρχουν διακυμάνσεις τάσης απαραίτητα η τροφοδοσία του ελεγκτή με ένα απλό ups. Γενικά συνιστάται σε όλες τις εγκαταστάσεις εφόσον δίνει αυτονομία και για τα υπόλοιπα συστήματα (cameras, router) όταν δεν υπάρχει ρεύμα!!
-- Οι ελεγκτές έχουν υποδοχή RJ45 για σύνδεση στο LAN/internet κτιρίου (καλωδίο UTP απο router μέχρι ελεγκτή)
-- Από τον πίνακα που τοποθετείται ο controller (κεντροβαρικά στο κτίριο για μικρότερο μήκος καλωδίου) υπάρχει προς ΚΑΘΕ υποπίνακα (που τοποθετούνται υλικά) ξεχωριστό καλώδιο bus.
-- Κάθε διακόπτης, ανιχνευτής κίνησης, οθόνη, αισθητήρας καλωδιώνεται με τους υπόλοιπους σε σειρά, ακτινικά (όπως βολεύει) καταλήγοντας στον πίνακα. Είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερους του 1 βρόγχους (π.χ. διακόπτες υπνοδωματίων εν σειρά, του σαλονιού κ.τ.λ.)
-- Το καλώδιο bus υπολογίζεται ως δίκτυο ασθενών & ΔΕΝ οδεύει παράλληλα (στον ίδιο σωλήνα) με δίκτυο 230 volt! Στην πράξη πολλές φορές αναγκαζόμαστε να καταστρατηγήσουμε τον κανόνα αυτό, μας βοηθάει το πιστοποιημένο καλώδιο bus για την αποφυγή παρεμβολών.
-- Το Wheather Station χρειάζεται 4-κλωνο καλώδιο (4Χ1,0mm) [+24V/GND/DATA_A-/DATA_B+] μέχρι κοντινότερο πίνακα, όπως και όποιο συμβατικό ανεμούριο (L+Ν+GND+επιστροφή)
-- Ο έλεγχος της θέρμανσης δεν χρειάζεται καμμία πρόσθετη καλωδίωση. Οι διακόπτες μπορούν να έχουν ενσωματωμένο θερμοστάτη και η θερμοκρασία της ζώνης πλέον περνάει στο σύστημα. Τέλος κάποιο ρελέ (πχ.REL04) δίνει εντολή (on/off) στον αυτοματισμο της θέρμανσης όταν χρειάζεται (όπως με συμβατικούς θερμοστάτες).
-- Στους διακόπτες / αισθητήρες qbus δεν καταλήγει άλλο καλώδιο (π.χ. 230V), εκτός από αυτό του bus.
Bλέπε παράδειγμα 2 κυκλώματων διακοπτών + TSC5.8''. Kαλωδιώνουμε όλους τους διακόπτες του ορόφου σε κάποια κυκλώματα όπως μας εξυπηρετεί.
Από τον τελευταίο διακόπτη γυρίζουμε το καλώδιο BUS (δεν είναι απαραίτητο) μέχρι τον πίνακα για λόγους ασφαλείας (εάν κοπεί στη μέση να μπορούμε να πάρουμε το υπόλοιπο κύκλωμα από το τέλος).
Bλέπε αριστερά θέση τροφοδοτικού (ισόγειο) και ξεχωριστό καλώδιο bus σε κάθε υποπίνακα ορόφου.
Γενικές οδηγίες για καλωδίωση Ισχυρών Ρευμάτων.
-- Κάθε κατανάλωση (γραμμές φώτα, ρολά, ελεγχόμενες πρίζες κ.τ.λ.) που θέλουμε να ελέγχουμε ξεχωριστά καλωδιώνονται μέχρι τον πίνακα με ξεχωριστό καλώδιο παροχής (ανάλογης διατομής σύμφωνα με Η/Μ μελέτη).
-- Μεγάλες καταναλώσεις (κουζίνα, θερμοσίφωνας κ.τ.λ.) ελέγχονται με την βοήθεια ρελέ ισχύος.
-- Τα on/off χρειάζονται μέχρι πίνακα επιστροφή της φάσης (L), ενώ ουδέτερος & γείωση μπορεί να είναι κοινός με άλλη κατανάλωση.
-- Τα ρολά χρειάζονται μέχρι πίνακα επιστροφή: φάση επάνω (Lup), φάση κάτω (Ldown), ενώ ουδέτερος & γείωση μπορεί να είναι κοινός με άλλη κατανάλωση.
-- Τα dimmer πυράκτωσης (ή dimmable 220 Led Spot) χρειάζονται μέχρι πίνακα επιστροφή: φάση (L) ΚΑΙ ουδέτερο (N) ενώ η γείωση μπορεί να είναι κοινή με άλλη κατανάλωση.
-- Tα dimmer κοινού φθορισμού ή LedTapes (με οδήγηση απο συμβατικό ballast/driver τεχνολογίας 1-10V ή 0-10V) χρειάζονται απο τον πίνακα μέχρι το συμβατικό ballast/driver : φάση (L) & ζεύγος 2 καλωδίων ΣΥΝ(+) & ΠΛΗΝ(-) ενώ ουδέτερος & γείωση μπορεί να είναι κοινός.
-- Για τον έλεγχο dimmer Led Tapes (χωρίς χρήση συμβατικού driver) χρειαζόμαστε τα καλώδια ταινίας (R+G+B+Common) μέχρι πίνακα & ανάλογη τροφοδοσία VDC στον πίνακα.
a) Συστήνονται 24VDC Led tapes διότι θέλουν μικρότερης διατομής καλώδιο απο 12VDC
b) Δυνατότητα παροχής 7Α ανα κανάλι.
-- Για τον έλεγχο dimmer RGB+W μέσω DMX τεχνολογίας χρειαζόμαστε :
a) Απο τον πίνακα μέχρι την θέση του driver 3X0,8mm
b) Απο το driver φεύγουν τα 5 καλώδια της RGBW ledtape [Red/Green/Blue/RGBW+/White].
c) Στον μετασχηματιστή 230VAC και απο μετασχηματιστή μέχρι το driver τροφοδοσία [+]&[-].
Qbus driver DEC45DMX (16X5X2,5cm) και Qbus Μετασχηματιστής LEDPWS/24.120 (16X12X4cm)
SiteMap // Frequently Asked Questions