Εχουμε διαμορφώσει ετήσια πακέτα υποστήριξης, συντήρησης & επέκτασης εγγύησης του συστήματος σας ώστε να κοιμάστε ήσυχοι.
Είμαστε τόσο σίγουροι για την αξιοπιστία του συστήματος & προσφέρουμε έως και 10-ετή εγγύηση!
Ενημερώστε μας μέσω φόρμας εδώ ή απλά τηλεφωνήστε μας 210.3805404, θα χαρούμε να σας ακούσουμε.
Q1.start, δωρεάν.
Επέκταση της 2-ετής εργοστασιακής εγγύησης συστήματος έως 4-ετία.
Εγγύηση= Πρόσθετη 2-ετή εγγύηση πάνω στην εργοστασιακή. Συνολικά έως & 4 έτη απο αγορά.
Αποδίδεται δωρεάν σε νέο σύστημα προγραμματισμένο απο την εταιρεία μας ή απο πιστοποιημένο Qbus Partner.
Q2.small, 60€ /έτος.
Πακέτο υποστήριξης συστήματος.
Υποστήριξη= Μετά την κλήση σας επίλυση θέματος μέσω δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης.
Διατηρούμε αρχεία προγραμματισμού για άμεσες απαντήσεις μας & δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης/υποστήριξης ή επίσκεψης τεχνικού.
Σημειώσεις= Έκπτωση υλικών, επισκέψεων προγραμματισμού 30% επι τιμοκαταλόγου. Δεν είναι δυνατή η αυθημερόν ενεργοποίηση του (μετά απο βλάβη).
Q3.basic, 180€ /έτος.
Πακέτο υποστήριξης, συντήρησης & συνέχισης εγγύησης συστήματος έως 6-ετία.
Εγγύηση= Πρόσθετη εγγύηση πάνω στην εργοστασιακή με συνολικά έως 6 έτη απο αγορά.
Υλικά άμεσης αντικατάστασης στο έργο. Δυνατότητα μετάβασης μετά την 6-ετία στο Q4.max ή συνέχιση συντήρησης χωρίς κάλυψη εγγύησης.
Υποστήριξη= Μετά την κλήση σας επίλυση θέματος μέσω δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης.
Μηχανικός διατηρεί αρχεία έργου για δωρεάν απομακρυσμένη υποστήριξη. Εάν δεν είναι δυνατή επίλυση, επίσκεψη τεχνικού.
Συντήρηση= Κάθε 2-ετία επίσκεψη τεχνικού για επιθεώρηση συστήματος, upload new firmware, επιθυμητές αλλαγές προγραμματισμού.
Σημειώσεις= Έκπτωση υλικών προσθήκης, εργασιών 40% επι τιμοκαταλόγου. Σύνολο δωρεάν μεταβάσεων στο έργο έως 2 επισκέψεις/έτος.
Q4.max, 360€ /έτος.
Πακέτο υποστήριξης, συντήρησης & συνέχισης εγγύησης συστήματος έως 10-ετία.
Εγγύηση= Πρόσθετη εγγύηση με την λήξη της Q3.basic με συνολικά έως & 10 έτη απο αγορά.
Υποστήριξη | Συντήρηση | Σημειώσεις = Ως ανωτέρω Q3basic.
Q5.prof, 250€ /έτος.
Πακέτο υποστήριξης, συντήρησης & συνέχισης εγγύησης συστήματος έως 6-ετία για επαγγελματικούς χώρους.
Εγγύηση= Πρόσθετη εγγύηση με την λήξη της εργοστασιακής με συνολικά έως & 6 έτη απο αγορά.
Υποστήριξη | Συντήρηση | Σημειώσεις = Ως ανωτέρω Q3basic.
1. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Επισκέψεις εργάσιμες ημέρες/ώρες, Αύγουστος ανάλογα διαθεσιμότητας. Για έργα >30Km απο Αθήνα μετάβαση 0,35/Km+διόδια.
2. Τα ανωτέρω αναφέρονται έως 31/12/έτους σύναψης, & όχι σε 365 ημέρες.
3. Οι εγγυήσεις δεν περιλαμβάνουν υπερτάσεις, βραχυκυκλωμάτα ή φθορά διακοπτών από χημικά καθαριστικά.
4. Δεν καλύπτονται υλικά στα οποία έχει παραβιαστεί η ταινία ασφαλείας ή έχουν ανοιχθεί ή επισκευασθεί απο τρίτο.
5. Πελάτης με περισσότερους ελεγκτές (έστω & όχι στην ίδια δ/νση) στον 2ο έκπτωση 20% στον 3ο έκπτωση 40%.
Για εκτός πακέτων επισκέψεις προγραμματισμού ή/και συντήρησης, πληροφορίες βρείτε εδώ.
SiteMap // Frequently Asked Questions