Η εταιρεία μας διαμορφώνει διάφορα πακέτα έτοιμων λύσεων Plug & Play για διαφορετικών μεγεθών σπίτια !!!
Καλωδιώνουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες Legrand με Qbus υλικά αυτοματισμού & σας τους παραδίδουμε έτοιμους συνοδευόμενους με τους διακόπτες του πακέτου.
Αφήνουμε περιθώριο στο πίνακα για να τοποθετήσει ο ηλεκτρολόγος σας τις υπόλοιπες συνήθεις ηλ/κές ασφάλειες (κεντρική, κουζίνας, θερμοσίφωνα κτλ) & το μόνο που έχει να κάνει είναι ...να ρευματοδοτήσει.
1. Aπλοποίηση και σταθερή ποιότητα κατασκευής.
2. Tαχύτητα παράδοσης στο έργο & χαμηλότερο κόστος μέσω της τυποποίησης.
3. Kουπόνι δωρεάν σεμιναρίου εκμάθησης συστήματος.
4. Tοποθετεί ηλ/γος τον πίνακα, συνδεση επιστροφών, τροφοδοτείς με ρεύμα και όλα είναι έτοιμα.
Plug & Play 1.0 = 1.450,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand καλωδιωμένος για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 12 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 6 διακόπτες & 1 θερμοστάτη.
Δωρεάν Qbus Cloud για έλεγχο όλων απο internet και ενσωματωμένος Web Server. more.info.here
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
10 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
1 γραμμή θέρμανσης (εντολή για θέρμανση),
1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/ηλιακού/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
1 τροφοδοτικό CTD01, ασφάλειες συμβατικές φωτισμού, ρελέ ισχύος.
Διακόπτες:
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών με θερμοστάτη,
4 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Plug & Play 2.0 = 1.850,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand καλωδιωμένος για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 20 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 8 διακόπτες & 1 θερμοστάτη.
Δωρεάν Qbus Cloud για έλεγχο όλων απο internet και ενσωματωμένος Web Server. more.info.here
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
16 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
3 γραμμή θέρμανσης (Αυτοματισμός Λεβητοστασίου= Η/Β +καυστήρας +κυκλοφορητής),
1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/ηλιακού/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
1 τροφοδοτικό CTD01e, ασφάλειες συμβατικές φωτισμού, ρελέ ισχύος.
Διακόπτες:
4 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών με θερμοστάτη,
3 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Plug & Play 3.0 = 2.650,0 ευρώ.
Δύο έτοιμοι προκατασκευασμένοι μεταλλοπλαστικοί ηλ/κοι πίνακες Legrand καλωδιωμένος για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 32 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 13 διακόπτες & 2 θερμοστάτες.
Δωρεάν Qbus Cloud για έλεγχο όλων απο internet και ενσωματωμένος Web Server. more.info.here
Υλικά πίνακα Ισογείου & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
16 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
3 γραμμή θέρμανσης (Αυτοματισμός Λεβητοστασίου= Η/Β +καυστήρας +κυκλοφορητής),
1 γραμμή ελέγχου θερμοσίφωνα/ηλικακού/boiler με χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας πχ. 30min.
1 τροφοδοτικό CTD01e, ασφάλειες συμβατικές φωτισμού, ρελέ ισχύος.
Υλικά πίνακα Ορόφου & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
11 γραμμές φωτισμού, ή ρολού, ή ελεγχόμενου ρευματοδότη,
1 γραμμή θέρμανσης (Η/Β).
ασφάλειες συμβατικές φωτισμού.
Διακόπτες:
5(3+2) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
2(1+1) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών με θερμοστάτη,
6(2+4) διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Plug & Play 4.0 = 1.550,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand καλωδιωμένος για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 12 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη κτλ. 5 διακόπτες & 1 ανιχνευτή κίνησης on bus.
Δωρεάν Qbus Cloud για έλεγχο όλων απο internet και ενσωματωμένος Web Server. more.info.here
Wibeee, μετρητικό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό 3Χ63Amp). Ενημερωθείτε τι σας κόστισε η ηλεκτρική ενέργεια καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων του κατ/τος σας. more.info.here
Σενάριο "αποχώρηση" σε διακόπτη. Κατα την αποχώρηση προσωπικού (ο τελευταίος) πατώντας πλήκτρο διακόπτη γίνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ & δεν ξεχνιέται τίποτα: Σβήνουν φώτα, ρολά, clima off, συναγερμός on, πινακίδα on μέχρι off απο χρονοπρόγραμμα κτλ. Αποστολή sms σε εσάς πως ασφαλίστηκε κατ/μα. Αποστολή Sms σε εσάς με την πρώτη ανίχνευση κίνησης ("συναγερμός" κατά την διάρκεια νύχτας ή "είσοδος" κατά την πρώτη είσοδο προσωπικού στον χώρο).
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
6 γραμμές φωτισμού,
1 γραμμή ρολού βιτρίνας,
1 γραμμή εξαερισμού κατ/τος,
1 εντολή για διακοπή clima κατά αποχώρηση προσωπικού,
1 γραμμή αυτόματου ελέγχου πινακίδας με χρονοπρογραμματισμό απο εσάς (απο cloud),
1 γραμμή ελέγχου εξωτερικού προβολέα,
1 εντολή όπλισης υπάρχοντος συναγερμού.
Διακόπτες:
2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 3+4=7 λειτουργιών με ανίχνευση κίνησης,
2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
Μετρητικό ηλεκτρικής κατανάλωσης Wibeee on cloud.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Plug & Play 5.0 = 1.950,0 ευρώ.
Ετοιμος προκατασκευασμένος μεταλλοπλαστικός ηλ/κός πίνακας Legrand καλωδιωμένος για το υλικό Qbus.
Ελεγχος 16 γραμμές 16Α φωτισμού ή εντολής ρολού ή ελεγχόμενου ρευματοδότη & 2 dimming 230Vac/500w ή 2 dimming DALI φωτισμού. 6 διακόπτες & 1 ανιχνευτή κίνησης on bus.
Δωρεάν Qbus Cloud για έλεγχο όλων απο internet και ενσωματωμένος Web Server. more.info.here
Wibeee, μετρητικό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό 3Χ63Amp). Ενημερωθείτε τι σας κόστισε η ηλεκτρική ενέργεια καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων του κατ/τος σας. more.info.here
Σενάριο "αποχώρηση" σε διακόπτη. Κατα την αποχώρηση προσωπικού (ο τελευταίος) πατώντας πλήκτρο διακόπτη γίνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ & δεν ξεχνιέται τίποτα: Σβήνουν φώτα, ρολά, clima off, συναγερμός on, πινακίδα on μέχρι off απο χρονοπρόγραμμα κτλ. Αποστολή sms σε εσάς πως ασφαλίστηκε κατ/μα. Αποστολή Sms σε εσάς με την πρώτη ανίχνευση κίνησης ("συναγερμός" κατά την διάρκεια νύχτας ή "είσοδος" κατά την πρώτη είσοδο προσωπικού στον χώρο).
Υλικά πίνακα & καλωδίωση αυτών σε ηλεκτρ/κο πίνακα που περιλαμβάνουν γραμμές ώς:
10 γραμμές φωτισμού,
2 γραμμές dimming (220Vac/500VA έκαστη για πυράκτωσης ή led dimmable spots ή 2 γραμμές dimming DALI),
1 γραμμή ρολού βιτρίνας,
1 γραμμή εξαερισμού κατ/τος,
1 εντολή για διακοπή clima κατά αποχώρηση προσωπικού,
1 γραμμή αυτόματου ελέγχου πινακίδας με χρονοπρογραμματισμό απο εσάς (απο cloud),
1 γραμμή ελέγχου εξωτερικού προβολέα,
1 εντολή όπλισης υπάρχοντος συναγερμού.
Διακόπτες:
2 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 4+4=8 λειτουργιών,
1 διακόπτη άσπρος Qbus/Niko/RGB 3+4=7 λειτουργιών με ανίχνευση κίνησης,
3 διακόπτες άσπροι Qbus/Niko/RGB 2 λειτουργιών.
Μετρητικό ηλεκτρικής κατανάλωσης Wibeee on cloud.
92 διαθέσιμα σενάρια για προγραμματισμό, με αναλογικές πράξεις. 126 διαθέσιμοι χρονοδιακόπτες.
Περιλαμβάνεται πρόσβαση απο Internet/iPads/κινητά κτλ με: Web Server + Qbus Cloud.
Απο Cloud: διαθέσιμα σενάρια, χρονοδιακόπτες, δυνατότητα αποστολής sms σε συμβάντα κτλ. more.info.here
Plug & Play 5.0
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω τιμές προσφέρονται για παραγγελία μόνο μέσω της ιστοσελίδας.
Βρείτε & συμπληρώστε φόρμα εδώ αναφέροντας επιθυμητό πακέτο.
Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν πλήρως το υλικό bus +προγραμματισμό +cloud, δεν περιλαμβάνουν συμβατικό ηλ/κο υλικό (πίνακες, ηλ/κες ασφάλειες κτλ.)
SiteMap // Frequently Asked Questions